Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: 3D-MODELLEERIMINE

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja kunsti- ja disainitöötajad, sisekujundajad ja -arhitektid, kes töötavad arhitektuuribüroodes, ehitusfirmades, reklaamagentuurides, sisustuskaubamajades, televisioonis.. Grupi suurus kuni 10 õppijat.
Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Anda ülevaate kolmemõõtmelise graafika alustest, õpetada objekte modelleerima, valgustust ja eriefekte looma, stseene koostama.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • - orienteerub paketi liideses
 • - suudab 3d objekte luua ja muuta
 • - oskab keerulisi 3d stseene kujundada
 • - töötleb ja visualiseerib pilte standardses füüsikaliselt täpses renderdamise süsteemis ART. 

Õppesisu

 1. 1. Üldteadmised, klassikalise ja uue kasutajaliidesega tutvumine.
 2. 2. Töö põhimõtted: objektide loomine ja töötlemine, objektide parameetrid. Scene Explorer paneel.
 3. 3. Objektide ühendamine, modifikaatorid Bend, Taper, Stretch.
 4. 4. Splainide loomine ja töötlemine. Modifikaatorid Extrude, Lathe, Bevel.
 5. 5. Modifikaatorid Sweep, Bevel Profile.
 6. 6. Compound Objects. Boolean toimingud. Loft-objektide loomine.
 7. 7. Arhitektuurilised objektid.
 8. 8. Töö materjalide ja tekstuuride kaartidega.
 9. 9. Visualiseerimissüsteemi ART põhiprintsiibid. Objektide materjalidega töötamise alused.
 10. 10. MESH (POLY) modelleerimine: modifikaatorid Edit Mesh, Edit Poly.
 11. 11. Edasijõudnud POLY modelleerimine.
 12. 12. Füüsiliselt täpne visualiseerimismudel: füüsiliste kaamerate ja fotorealistlike valgusallikate loomine ja seadistamine, säritamise reguleerimine.
 13. 13. Valgustuse seadistamine sisekujunduse visualiseerimiseks.
 14. 14. Animatsioon: põhilised objektide ja materjalide animeerimise meetodid.
 15. 15. Videomaterjali loomine.

Õppemeetodid
Praktilised harjutused, testid.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: 3Ds Max

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Vähemalt 80% õppekava läbimine, kirjalike ja praktiliste ülesannete täitmine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.

Koolitaja Viktor Ustitš.

Õppekava kinnitamise aeg
05.09.2016