Täienduskoolitus - Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi AS

Go to content

Peamenüü:


Tänapäeval esitatakse inimestele järjest suuremaid nõudmisi. Üha tihenev konkurents tööturul ja kõigi tegevusvaldkondade raalistamine muudavad arvutioskuse igaühele hädavajalikuks.

Meie täienduskoolitus võimaldab tõsta oma tööalaseid teadmisi ja oskusi, et olla tööjõuturul konkurentsivõimelisem.

Koolitused on orienteeritud arvutioskustele arendamisele kasutades kaasaegseid õppemetoodikaid ning kaasaegse arvutustehnika ja litsentseeritud tarkvaraga varustatud õpperuume.

Koolituse sihtgruppi kuuluvad registreeritud töötud, kes vajavad tööturul konkureerimisvõime omandamiseks täiendus- või ümberõpet, ettevõtete või asutuste poolt täiendusõppele suunatud töötajad, eraisikud, kes soovivad uuel kutse- või erialal töötamiseks teadmisi ja oskusi ning samal või lähedasel erialal töötavaid inimesed, kes pole viimasel ajal ennast täiendanud.

Täiendusõpe kuulub tööalase koolituse valdkonda ja annab osalejale kõik Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevad sotsiaalsed garantiid. Täiendusõppe läbimist kinnitab Informaatika ja Arvutustehnika Kooli poolt väljaantav tunnistus.

Õppetöö toimub Tallinnas aadressil Liimi 1 (kab 206).

Õppetöö keeleks on vene keel.

Koolituse kontaktisik: Liia Balakhadze, tel.: +372 6603149

NB! IATI on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu