INFORMAATIKA JA ARVUTUSTEHNIKA INSTITUUDI OÜ

 

Täienduskoolituse õppekava: INTERNETI KASUTAMINE

 

Õppekavarühm

482-Arvutikasutus

 

Õppe kogumaht

Õppekogumaht on 50 akad. tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - aegunud oskustega tööealine elanikkond, algajad arvutikasutajad, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas ja täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused - nõuded puuduvad

 

Eesmärk

Tutvustada õppijatele töö eripärasid Interneti võrgustikus, õpetada Interneti võrgustiku ressursside efektiivselt kasutada, anda vajalikud teadmised kasutaja võrguturvalisusest.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

mõistab Interneti võrgustiku tööpõhimõtteid
mõistab ja rakendab turvalisuse meetmeid Interneti kasutamisel
teab ja oskab kasutada Interneti peamiseid ressursse ja teenuseid

 

Õppesisu

1.      Arvutivõrgu mõiste. Interneti mõiste. Internetiühenduse võimalused.

2.      Ülevaade brauseritest. Interneti peamised veebilehed. Otsingusüsteemid.

3.      Internetiühenduse võimalused. Interneti teenuspakkujate otsing, pakkumiste analüüs.

4.      Internetiotsing: otsingusüsteemid, internetikataloogid.

5.      Elektronpost. Failivahetus internetis.

6.      P2P võrgustik (partnervõrgud).

7.      IP-telefoniside. Skype. Piiperid. Jututoad. IRC.

8.      Foorumid ja sotsiaalvõrgud.

9.      Mobiilne internet. Telefoni ja tahvelarvuti tarkvara.

10.   E-riik ja e-teenused. ID-kaardi kasutamine internetis.

11.   Rahalised operatsioonid internetis. Internetipangad. E-bay, Paypal.

12.   Sotsiaalne sahkerdamine. Turvalisus internetis. Internetipettuste analüüs.

 

Õppemeetodid

Praktilised harjutused, katsetööd

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassis

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine, positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas

 

Õppekava kinnitamise aeg

05.09.2016