Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Täienduskoolituse õppekava: 3D-MODELLEERIMINE (veebikeskkonnas reaalajas)

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud ja kunsti- ja disainitöötajad, sisekujundajad ja -arhitektid, kes töötavad arhitektuuribüroodes, ehitusfirmades, reklaamagentuurides, sisustuskaubamajades, televisioonis. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse lõpuks oskab õppija kolmemõõtmelisi objekte modelleerida ja muuta, valgustust ja eriefekte lisada, stseene koostada.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • • orienteerub paketi liideses
 • • loob ja muudab 3d objekte
 • • kujundab keerulisi 3d stseene
 • • töötleb ja visualiseerib pilte standardses füüsikaliselt täpses renderdamise süsteemis ART. 

Õppesisu

 1. 1. Üldteadmised, klassikalise ja uue kasutajaliidesega tutvumine.
 2. 2. Töö põhimõtted: objektide loomine ja töötlemine, objektide parameetrid. Scene Explorer paneel.
 3. 3. Objektide ühendamine, modifikaatorid Bend, Taper, Stretch.
 4. 4. Splainide loomine ja töötlemine. Modifikaatorid Extrude, Lathe, Bevel.
 5. 5. Modifikaatorid Sweep, Bevel Profile.
 6. 6. Compound Objects. Boolean toimingud. Loft-objektide loomine.
 7. 7. Arhitektuurilised objektid.
 8. 8. Töö materjalide ja tekstuuride kaartidega.
 9. 9. Visualiseerimissüsteemi ART põhiprintsiibid. Objektide materjalidega töötamise alused.
 10. 10. MESH (POLY) modelleerimine: modifikaatorid Edit Mesh, Edit Poly.
 11. 11. Edasijõudnud POLY modelleerimine.
 12. 12. Füüsiliselt täpne visualiseerimismudel: füüsiliste kaamerate ja fotorealistlike valgusallikate loomine ja seadistamine, säritamise reguleerimine.
 13. 13. Valgustuse seadistamine sisekujunduse visualiseerimiseks.
 14. 14. Animatsioon: põhilised objektide ja materjalide animeerimise meetodid.
 15. 15. Videomaterjali loomine.

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas. Tarkvara: 3ds Max.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktiline töö.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob ruumi ja täidab selle mööbliga, paigaldab valgustuse ning loob videolõigu kasutades õpitud vahendeid.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.