Privaatsuspoliitika

 

Selles privaatsuseeskirjas saate teada: millist teavet kogume ja miks ning mida teeme klientide kogutud andmetega.

Isikuandmete eest vastutab Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ (registrikood 10324169) asukohaga Väike-Paala tee 2, 11415 Tallinn.

Milliseid andmeid me kogume?

Ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress ja telefon.

Andmeid kogume osalejate koolitusele registreerimiseks​, klientidele vajaliku koolituse info edastamiseks​, täiendavate küsimuste esitamiseks ja koolituse lõppemisel väljastatava tunnistuse välja andmiseks.

Talletamise kestus

Meie talletamis- ja dokumentatsioonikohustused tulenevad Äriseadustikust (HGB), Tsiviilseadustikust (BGB) ja Maksuseadustikust (AO). Säilitamise ja dokumenteerimise tähtajad on kaks kuni kümme aastat. Teie nõusolekuga toimub isikuandmete säilitamine kuni edasise teatamiseni.

Kellel on juurdepääs isikuandmetele?

Klientide privaatsus on meile äärmiselt oluline. Kõik meie töötajad on läbinud põhjaliku koolituse ja on tuttavad andmekaitseseadusega – seega järgime kõiki selles seaduses sätestatud privaatsuse kaitsmise põhimõtteid. Võid kindel olla, et me ei edasta sinu selgesõnalise loata mitte mingisugust isiklikku informatsiooni kolmandatele isikutele.

Kas me edastame andmeid kolmandatele isikutele?

Meie ei edasta kolmandatele isikutele õpilaste isikuandmeid, välja arvatud:

– Töötukassasse, kui olete õppinud Töötukassa kursustel.
– Eesti Maksu- ja Tolliametile (EMTA).

Teie õigused

Teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus.

Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud).

Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.