Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ

Õppekeskus alates 1993.a.

 
 
 
 
 

Iga päevaga eeldatakse töötajatelt aina suuremat teadmiste pagasit. Üha tihenev konkurents tööturul ja kõigi tegevusvaldkondade raalistamine muudavad arvutioskuse hädavajalikuks.
 
Meie täienduskoolitus võimaldab tõsta oma tööalaseid teadmisi ja oskusi, etsaada konkurentsivõimelisemaks tööjõuturul.
 
Koolitused on orienteeritud arvutioskustele arendamisele kasutades kaasaegseid õppemetoodikaid ning kaasaegse arvutustehnika ja litsentseeritud tarkvaraga varustatud õpperuume.
 
programm.jpg
 
Koolituse sihtgruppi kuuluvad inimesed, kes vajavad täiendus- või ümberõpet tööturul konkurentsuse omandamiseks; ettevõtete või asutuste poolt täiendusõppele suunatud töötajad; eraisikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi uuel kutse- või erialal töötamiseks, ning samal või sarnasel erialal töötavaid inimesed, kes pole lähiminevikus ennast täiendanud. 
 
Täiendusõpe kuulub tööalase koolituse valdkonda ja annab osalejale kõik täiskasvanute koolituse seadusest tulenevad sotsiaalsed garantiid. Täiendusõppe läbimist kinnitab Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ poolt väljaantav tunnistus.
 
Õppetöö toimub Tallinnas aadressil Väike-Paala 2 ja veebikeskkonnas.
 
Õppetöö keeleks on vene keel.
 
Tel.: +372 6603149
 
NB! IATI on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 
Haka_small.png