Meie täienduskoolitus võimaldab tõsta oma tööalaseid teadmisi ja oskusi, et saada konkurentsivõimelisemaks tööjõuturul. Pakume mitmekülgseid kursuseid, mis hõlmavad näiteks arvutiprogrammeerimist, andmeanalüüsi, veebiarendust, digitaalset turundust ja palju muud. Koolitused on orienteeritud arvutioskustele arendamisele.
 
Koolituse sihtgruppi kuuluvad inimesed, kes vajavad täiendus- või ümberõpet tööturul konkurentsuse omandamiseks; ettevõtete või asutuste poolt täiendusõppele suunatud töötajad; eraisikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi uuel kutse- või erialal töötamiseks; samuti samal või sarnasel erialal töötavad inimesed, kes pole lähiminevikus ennast täiendanud.
 
programm.jpg
 
Täiendusõpe kuulub tööalase koolituse valdkonda ja annab osalejale kõik täiskasvanute koolituse seadusest tulenevad sotsiaalsed garantiid. Täiendusõppe läbimist kinnitab Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ poolt väljaantav tunnistus.
 
Õppetöö toimub Tallinnas aadressil Väike-Paala 2 ja veebikeskkonnas.
 
Õppetöö keeleks on vene keel.
 
Tel.: +372 6603149
 
NB! IATI on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 
Haka_small.png